Sølje

Kultur i Ullensvang kommune – brukarundersøking

Ullensvang kommune skal laga ny temaplan for kultur. Difor treng me informasjon om kulturbruk og deltaking, ynskjer og synspunkt på kulturlivet i kommunen vår. Me håpar du kan hjelpa oss i dette arbeidet ved å svara på denne brukarundersøkinga.

Undersøkinga er aktiv til 10. desember.

Denne undersøkinga inkluderar ikkje idrett og friluftsliv.