46946798-caucasian-man-showing-his-vaccinated-arm-he-received-a

Korona vaksinering framover

Helsedirektoratet har nå konkludert med at personer over 18 år også skal få tilbud om 3. dose. Og alle over 45 år skal få tilbud om 3. dose innen veke 2 i 2022.

Du må sjølv passa på at det er minimum 4,5 månadar (20 veker) mellom dose 2 og dose 3. Dato for siste vaksine finn du i koronapasset ditt. Dersom det er mindre enn 4,5 månader siden du fekk dose 2, vil vi ikkje kunne vaksinere deg.

45 år eller eldre > Sett deg opp på time sjølv via tilsendt lenkje til Helseboka via SMS eller du kan bestille deg time her via Helseboka.

 

Vi har både timebestilling og drop-in følgjande dagar:

  • Torsdag 6. januar – 22, kl. 11.00 – 14.00 og 15.00 – 18.00
  • Torsdag 20. januar – 22, kl. 11.00 – 14.00 og 15.00 – 18.00
  • Torsdag 3. februar – 22, kl. 11.00 – 14.00 og 15.00 – 18.00
  • Torsdag 17. februar – 22, kl. 11.00 – 14.00 og 15.00 – 18.00

All vaksinering er i Tyssohallen.

 

1. dose

Har du ikkje fått 1. dose så oppmodar vi deg om å kome på drop-in. Ventar du på dose 2, må det vera minimum 4 veker sidan du fekk dose 1.