Grønt ikon av familie inne i eit hus med gras som bakgrunn.

Korleis kan du gjera bustaden din aldersveneleg?

Husbanken har fokus på tilpassing av bustad for å gjera den meir aldersvenelg.

I artikkel under finn du mange gode råd til deg som ynskjer meir informasjon om tilpassing av bustad.

 

Råd og rettleiing lokalt

Ta kontakt med Bustadkontoret eller ergoterapitenesta for råd og rettleiing.

Me kan i samarbeid med deg sjå på kva løysing som kan vera aktuell for deg og formidla kontakt med andre personar og samarbeidspartar og sjå på om det er mulig å få til ei ombygging/tilpassing.

 

Kontaktinformasjon

Ullensvang kommune v/ Bustadkontoret

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

46 87 66 41

Carita Griff Klæboe Eike

Ergoterapaut

97 55 85 66