To sjukepleiarar triller pasienter i rullestol

Kapasitets- og behovsanalyse på Helse og omsorg

Telemarksforsking har gjort ein kapasitets- og behovsanalysen av dagens helse- og omsorgstilbod i Ullensvang kommune. Dei har kartlagt dagens tenestetilbod, herunder ressursbruk på dei ulike tenester, og dekningsgrader med utgangspunkt i tilgjengeleg statistikk (KOSTRA).