51403210175_fc9a16df41_c

Førehandsstemme

Førehandsstemme i Ullensvang kommune ved Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023.

Valstyret i Ullensvang kommune har vedteke at ein kan førehandsstemme i fylgjande stemmelokale i perioden 10.08. – 08.09.2023.

 • Ullensvang rådhus i Odda
  • måndag – fredag kl. 09:00 – 15:00
  • torsdag kl. 09:00 – 18:00
  • laurdag kl. 10:00 – 14:00
 • Kommunehuset i Jondal måndag, onsdag og fredag kl. 09:00 – 15:00
 • Kommunehuset i Kinsarvik måndag, onsdag og fredag kl. 09:00 – 15:00

Veke 36 (04.09 – 08.09), siste veka før valdagen, er opningstida i rådhuset i Odda

 • måndag – torsdag kl. 09:00 – 18:00
 • fredag kl. 09:00 – 14:00

Fredag 1. september er stemmelokala i Odda, Jondal og Kinsarvik opne kl. 09:00 – 18:00

Ein gjer merksam på at ein stenger for mottak av førehandsstemmer:
Fredag 8. september kl. 14:00.

Det vert mobilt mottak av førehandsstemmer i kommunen. Rute og stoppestader er kunngjord her.

 

Førehandsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjonar

Mottak av førehandsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjonar vert halde i veke 36 på fylgjande stader:

 1. Eide omsorgssenter
 2. Eide sjukeheim/helsetun
 3. Bokko bo- og behandlingssenter
 4. Røldal pleie og omsorg (lokalisert i tidlegare sjukeheim)
 5. Omsorgstenesta aust – Bråvolltunet
 6. Omsorgstenesta vest – Utneheimen
 7. Omsorgstenesta i Jondal – Vikevollen
 8. Odda sjukehus

Dato og klokkeslett vert fastsett i samarbeid med kvar institusjon, og det vil kome oppslag om dette på alle institusjonane.

 

Ambulerande stemmemottak

Ambulerande stemmemottak (i heimen) vert halde i veke 36.
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023 kan manntalsførde som ikkje kan stemme på grunn av sjukdom eller er ufør, etter søknad til valstyret førehandsstemme der dei oppheld seg.
Søknaden må vere motteken av valadministrasjonen i Ullensvang kommune:
Innan onsdag 6. september kl. 11:00.

 

Ein gjer merksam på at du kan førehandsstemme i alle kommunar i Norge.
Stemmegjevinga vert send til den kommunen du er manntalsførd i.

Hugs å ta med legitimasjon når du skal stemme. Det er ynskjeleg at du tar med valkort.
Eksempel på legitimasjon er pass, førarkort og bankkort med bilete.

 

Valstyret i Ullensvang kommune