IMG_5249

Førehandsstemmemottak i institusjonar og i heimane

Førehandsstemmemottak i institusjonar og i heimane – veke 36 (2003).

Førehandsstemmemottak – Institusjonar

DatoKl.Stad
DatoMåndag 4. september Kl.11:00 StadEide helsetun
DatoTysdag 5. september Kl.10:00 StadBokko bo- og behandlingssenter
DatoTysdag 5. september Kl.11:00 StadOmsorgstenesta Jondal - Vikevollen sjukeheim
DatoTysdag 5. september Kl.11:00 StadOmsorgstenesta aust - Bråvolltunet
DatoTorsdag 7. september Kl.10:00 StadOmsorgstenesta i Røldal - tidlegare sjukeheim
DatoTorsdag 7. september Kl.11:00 StadOmsorgstenesta vest - Utne sjukeheim
DatoFredag 8. september Kl.11:00 StadOdda sjukehus

Mottak i heimane – Veke 36

Manntalsførde som ikkje kan stemme på grunn av sjukdom eller er ufør, kan etter søknad til valstyret førehandsstemme der dei oppheld seg.

Søknaden må vere motteken av valadministrasjonen i Ullensvang kommune innan
onsdag 6. september kl. 11.00.

 

Søknad skal merkast "Valadministrasjon" og sendast til:

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no