Kopi av rskalenderbilde12

Du kan no søkja barnehageplass for hausten 2024

Søknad om barnehageplass, endring av barnehageplass og endring av barnehage.

Frist 1. mars.

Dei som står på venteliste må ikkje søkja på nytt.

Me ber om at søknader på ventelista vert sletta (kansellert) om ikkje det lengre er behov for barnehageplass.

Søka om barnehageplass, eller sletta ein søknad gjer du her.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med styrer i den barnehagen du søkjer. Kontaktinformasjon til styrar finn du på den enkelte barnehagen si side her.