Barn som ser med forstørrelsesglass. Bilete.

Du kan no søkja barnehageplass for hausten 2023

Søknad om barnehageplass, endring av barnehageplass og endring av barnehage: Frist 1. mars.

Dei som står på venteliste må ikkje søkja på nytt.

Du søkjer via Foreldreportalen. 

 

Spørsmål

Ta kontakt med styrar i den aktuelle barnehagen ved spørsmål. Kontaktinformasjon finn du på den enkelte barnehage si nettside.

 

Artikler