Korona

Dokumentasjon på negativ prøve for Covid-19

Enkelte situasjonar krev no at friske personar kan fremvisa dokumentasjon på negativ prøve for Covid-19. Detta kan eksempelvis vera arbeidsgjevar eller flyselskap.

Rutine i Ullensvang kommune

Bygdarbøen smitteklinikk/ fastlegetenesta handterer alle pasientar med symptom på sjukdom, der det føreligg begrunna mistanke om sjukdom/smitte.

Kontakt fastlegen din eller Koronatelefonen:

Koronatelefonen i Ullensvang kommune

Kvardagar kl. 09:00 - 12:00

941 34 126

 

Bedriftshelsetenesta handterer personar som er friske og det ikkje føreligg begrunna mistanke om smitte, men som trenge dokumentasjon på negativ test. Desse fell ikkje inn under kriteriene som helsetenesta dekker, og testing skal dekkast av den som treng denne dokumentasjonen.

Kontakt Bedrifthelse1 på tlf: 900 53 602