Kontakt oss ikoner

Budsjettforslag 2022 / Økonomiplan 2022-2025

Rådmannen i Ullensvang kommune presenterte budsjettforslaget for 2022 for kommunestyret 4. november.

Har du innspel til rådmannen sitt budsjettforslag?

Frist for å kome med innspel er sett til 30. november.

Send innspel til:

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

 

Innspelsmøte/Budsjettkafe med formannskapet

 

Formell handsaming

  • Formannskapet 2. desember
  • Kommunestyret 21. desember