Asylmottak i Ullensvang – er tildelt kontrakt

Ullensvang kommune er tildelt kontrakt om drift av Kinsarvik Fjordhotell Akuttinnkvartering med 150 plasser. Oppstart 25.04.22.

Vi er nøgd med at vårt anbod har vunne fram og er motivert for oppgåvene som ventar.

I tillegg har ca 110 flyktningar kome til Ullensvang kommune til no, utanom dette.