Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Veg og park (gebyrregulativ)

Gebyrsatsane skal regulerast årleg, og gjeld frå 01.01.2021

Graveløyve20202021
GraveløyveSakshandsamingsgebyr2020 kr 2.188,-2021kr 2.225
GraveløyveKontrollgebyr2020kr 591,- for gravearbeid inntil 10 m2. Tillegg arbeid større enn 10 m2 kr 59,- pr m22021kr. 601,- for gravearbeid inntil 10 m2 . Tillegg arbeid større enn 10 m2 : kr 60,- pr m2
Graveløyve*Forfall av vege2020kr 59,- pr m22021kr 60,- pr m2

*Gebyr som skal dekkje forfall av vegen blir ikkje kravd der det blir lagt nytt vegdekke i full breidde til dømes på fortau og ved store gravearbeid).