Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Veg og park (gebyrregulativ)

Gebyrsatsane skal regulerast årleg, og gjeld frå 01.01.2021

Veg og park

Graveløyve20212022
GraveløyveSakshandsamingsgebyr2021kr 2 225,-2022 kr 2 300,-
GraveløyveKontrollgebyr2021kr. 601,- for gravearbeid inntil 10 m2 . Tillegg arbeid større enn 10 m2 : kr 60,- pr m22022
Graveløyve*Forfall av vege2021kr 60,- pr m22022

*Gebyr som skal dekkje forfall av vegen blir ikkje kravd der det blir lagt nytt vegdekke i full breidde til dømes på fortau og ved store gravearbeid).

 

Satsar Fonnavegen

Sats20212022
SatsBil 2021kr 100,- 2022kr 100,-
SatsBil vintersesong, veg brøyta til skihuset 2021kr 50,- 2022kr 50,-
SatsBuss2021-2022kr 300,-
SatsÅrskort 2021kr 1000,- 2022kr 1000,-
SatsÅrskort medlemmer i JIL 2021kr 500,- 2022kr 500,-