Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Vass- og avløpsgebyr (gebyrregulativ)

Gebyrregulativ vatn og avløp Ullensvang kommune 2022

Heimel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 og forureiningsforskrifta av 01.06.04, samt lokale forskrifter i Ullensvang kommune av 18.12.19: Forskrift om vass- og avløpsgebyr samt Forskrift om sakshandsaming og kontroll av utslepp av avløpsvatn.

Alle beløp er inkl. mva.

Arealberekning: Bruksareal ihht. NS 3940.

Løyning: Gjeld einingar tilknytt leidning som går i Løyningsvegen.

Korlevoll hyttefelt: Gjeld einingar innan planområdet for reg.plan (sist revidert 14.06.91) med unntak av Korlebu.

UK- Ullensvang kommune.
KH- Korlevoll hyttefelt

Type gebyrGebyrobjektGebyrområdeTenesteOmrådeSpesifiseringEiningBeløp UK 2021 inkl. mvaBeløp UK 2022 inkl. mvaEndring % 2021-2022 inkl. mva
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig, hytter, næring og mellombels innstallasjonar (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450OmrådeVatnSpesifiseringFast delEiningkr/einingBeløp UK 2021 inkl. mva923,10Beløp UK 2022 inkl. mva969,26Endring % 2021-2022 inkl. mva5 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig, hytter, næring og mellombels innstallasjonar (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450OmrådeVatnSpesifiseringVariabel del, med vassmålarEiningkr/m3Beløp UK 2021 inkl. mva 34,20Beløp UK 2022 inkl. mva35,91Endring % 2021-2022 inkl. mva5 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig og næringGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450OmrådeVatnSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m2Beløp UK 2021 inkl. mva41,03Beløp UK 2022 inkl. mva43,09Endring % 2021-2022 inkl. mva5 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektHytterGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450OmrådeVatnSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m2Beløp UK 2021 inkl. mva20,52Beløp UK 2022 inkl. mva21,54Endring % 2021-2022 inkl. mva5 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig, hytter, næring og mellombels innstallasjonar (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringFast delEiningkr/einingBeløp UK 2021 inkl. mva992,19Beløp UK 2022 inkl. mva1 051,72Endring % 2021-2022 inkl. mva6 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig, hytter, næring og mellombels innstallasjonar (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m3Beløp UK 2021 inkl. mva36,70Beløp UK 2022 inkl. mva38,90Endring % 2021-2022 inkl. mva6 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig og næringGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m2Beløp UK 2021 inkl. mva44,04Beløp UK 2022 inkl. mva46,68Endring % 2021-2022 inkl. mva6 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektHytterGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m2Beløp UK 2021 inkl. mva22,02Beløp UK 2022 inkl. mva23,34Endring % 2021-2022 inkl. mva6 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeLøyningTeneste3450OmrådeVatnSpesifisering<40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva96 859Beløp UK 2022 inkl. mva99 765Endring % 2021-2022 inkl. mva3 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeLøyningTeneste3450OmrådeVatnSpesifisering>=40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva153 270Beløp UK 2022 inkl. mva157 868Endring % 2021-2022 inkl. mva3 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeLøyningTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifisering<40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva115 608Beløp UK 2022 inkl. mva119 007Endring % 2021-2022 inkl. mva3 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeLøyningTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifisering>=40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva200 389Beløp UK 2022 inkl. mva206 401Endring % 2021-2022 inkl. mva3 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektHytterGebyrområdeKorlevoll hyttefeltTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva215 212Beløp UK 2022 inkl. mva221 668Endring % 2021-2022 inkl. mva3 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeUK, ekskl. Seljestad og HåraTeneste3450/3451OmrådeVatnSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva25 000Beløp UK 2022 inkl. mva25 750Endring % 2021-2022 inkl. mva3 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeUK, ekskl. Seljestad og HåraTeneste3530/3531OmrådeAvlaupSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva25 000Beløp UK 2022 inkl. mva25 750Endring % 2021-2022 inkl. mva3 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeSeljestad og Håra (ekskl. Løyning)Teneste3450OmrådeVatnSpesifisering<40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva56 562Beløp UK 2022 inkl. mva58 258Endring % 2021-2022 inkl. mva3 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeSeljestad og Håra (ekskl. Løyning)Teneste3450OmrådeVatnSpesifisering>=40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva96 859Beløp UK 2022 inkl. mva99 765Endring % 2021-2022 inkl. mva3 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeSeljestad og Håra (ekskl. Løyning og Korlevoll hyttefelt)Teneste3530OmrådeAvlaupSpesifisering<40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva48 917Beløp UK 2022 inkl. mva50 384Endring % 2021-2022 inkl. mva3 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeSeljestad og Håra (ekskl. Løyning og Korlevoll hyttefelt)Teneste3530OmrådeAvlaupSpesifisering>=40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva81 427Beløp UK 2022 inkl. mva83 870Endring % 2021-2022 inkl. mva3 %
Type gebyrÅrlig kontrollgebyr olje- og fettutskiljararGebyrobjektNæringGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva625Beløp UK 2022 inkl. mva625Endring % 2021-2022 inkl. mva0 %
Type gebyrSakshandsamingsgebyr olje- og fettutskiljararGebyrobjektNæringGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringpr. søknadEiningkr/ søknadBeløp UK 2021 inkl. mva3 750Beløp UK 2022 inkl. mva3 750Endring % 2021-2022 inkl. mva0 %
Type gebyrSakshandsamingsgebyrGebyrobjektMellombels innstallasjoner (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450/3530OmrådeVatn/avlaupSpesifiseringpr. søknadEiningkr/ søknadBeløp UK 2021 inkl. mva2 500Beløp UK 2022 inkl. mva2 500Endring % 2021-2022 inkl. mva0 %
Type gebyrÅrlig kontrollgebyr mindre avløpsanlegg (resipientovervaking, kontroll og tilsyn)GebyrobjektBoliger, hytter og næringGebyrområdeUllensvang kommune Teneste3541OmrådeMindre avlaupSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp UK 2021 inkl. mva625Beløp UK 2022 inkl. mva812,50Endring % 2021-2022 inkl. mva30 %
Type gebyrSakshandsamingsgebyrGebyrobjektUtsleppssøknadarGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3541OmrådeMindre avlaupSpesifiseringpr søknad, utslepp >15 peEiningkr/ søknadBeløp UK 2021 inkl. mva25 000Beløp UK 2022 inkl. mva25 000Endring % 2021-2022 inkl. mva0 %
Type gebyrSakshandsamingsgebyrGebyrobjektUtsleppssøknadarGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3541OmrådeMindre avlaupSpesifiseringpr søknad, utslepp <15 peEiningkr/ søknadBeløp UK 2021 inkl. mva5 000Beløp UK 2022 inkl. mva5 000Endring % 2021-2022 inkl. mva0 %