Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Vass- og avløpsgebyr (gebyrregulativ)

Gebyrregulativ vatn og avløp Ullensvang kommune 2021

Heimel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 og forureiningsforskrifta av 01.06.04, samt lokale forskrifter i Ullensvang kommune av 18.12.19: Forskrift om vass- og avløpsgebyr samt Forskrift om sakshandsaming og kontroll av utslepp av avløpsvatn.

Alle beløp er eks. mva.

Arealberekning: Bruksareal ihht. NS 3940.

Løyning: Gjeld einingar tilknytt leidning som går i Løyningsvegen.
Korlevoll hyttefelt: Gjeld einingar innan planområdet for reg.plan (sist revidert 14.06.91) med unntak av Korlebu.

UK- Ullensvang kommune.
KH- Korlevoll hyttefelt

Type gebyrGebyrobjektGebyrområdeTenesteOmrådeSpesifiseringEiningBeløp UK 2020 inkl. mvaBeløp UK 2021inkl. mvaEndring % 2020-2021 inkl. mva
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig, hytter, næring og mellombels innstallasjonar (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450OmrådeVatnSpesifiseringFast delEiningkr/einingBeløp UK 2020 inkl. mva905,00Beløp UK 2021inkl. mva923,10Endring % 2020-2021 inkl. mva2 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig, hytter, næring og mellombels innstallasjonar (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450OmrådeVatnSpesifiseringVariabel del, med vassmålarEiningkr/m3Beløp UK 2020 inkl. mva33,53Beløp UK 2021inkl. mva 34,20Endring % 2020-2021 inkl. mva2 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig og næringGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450OmrådeVatnSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m2Beløp UK 2020 inkl. mva40,23Beløp UK 2021inkl. mva41,03Endring % 2020-2021 inkl. mva2 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektHytterGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450OmrådeVatnSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m2Beløp UK 2020 inkl. mva20,11Beløp UK 2021inkl. mva20,52Endring % 2020-2021 inkl. mva2 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig, hytter, næring og mellombels innstallasjonar (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringFast delEiningkr/einingBeløp UK 2020 inkl. mva982,36Beløp UK 2021inkl. mva992,19Endring % 2020-2021 inkl. mva1 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig, hytter, næring og mellombels innstallasjonar (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m3Beløp UK 2020 inkl. mva36,34Beløp UK 2021inkl. mva36,70Endring % 2020-2021 inkl. mva1 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig og næringGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m2Beløp UK 2020 inkl. mva43,60Beløp UK 2021inkl. mva44,04Endring % 2020-2021 inkl. mva1%
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektHytterGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m2Beløp UK 2020 inkl. mva21,80Beløp UK 2021inkl. mva22,02Endring % 2020-2021 inkl. mva1 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeLøyningTeneste3450OmrådeVatnSpesifisering<40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2020 inkl. mva94 960,00Beløp UK 2021inkl. mva96 859,20Endring % 2020-2021 inkl. mva2 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeLøyningTeneste3450OmrådeVatnSpesifisering>=40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2020 inkl. mva150 265,00Beløp UK 2021inkl. mva153 270,30Endring % 2020-2021 inkl. mva2 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeLøyningTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifisering<40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2020 inkl. mva114 463,75Beløp UK 2021inkl. mva115 608,39Endring % 2020-2021 inkl. mva1 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeLøyningTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifisering>=40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2020 inkl. mva198 405,00Beløp UK 2021inkl. mva200 389,05Endring % 2020-2021 inkl. mva1 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektHytterGebyrområdeKorlevoll hyttefeltTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp UK 2020 inkl. mva213 081,25Beløp UK 2021inkl. mva215 212,06Endring % 2020-2021 inkl. mva1 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeUK, ekskl. Seljestad og HåraTeneste3450/3451OmrådeVatn Spesifiseringpr. einingEiningkr/ eining Beløp UK 2020 inkl. mva25 000,00Beløp UK 2021inkl. mva25 000,00Endring % 2020-2021 inkl. mva0 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeUK, ekskl. Seljestad og HåraTeneste3530/3531OmrådeAvlaupSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp UK 2020 inkl. mva25 000,00Beløp UK 2021inkl. mva25 000,00Endring % 2020-2021 inkl. mva0 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeSeljestad og Håra (ekskl. Løyning)Teneste3450OmrådeVatnSpesifisering<40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2020 inkl. mva55 452,50Beløp UK 2021inkl. mva56 561,55Endring % 2020-2021 inkl. mva2 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeSeljestad og Håra (ekskl. Løyning)Teneste3450OmrådeVatnSpesifisering>=40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2020 inkl. mva94 960, 00Beløp UK 2021inkl. mva96 859,20Endring % 2020-2021 inkl. mva2 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeSeljestad og Håra (ekskl. Løyning og Korlevoll hyttefelt)Teneste3530OmrådeAvlaup Spesifisering<40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2020 inkl. mva48 432,50Beløp UK 2021inkl. mva48 916,83Endring % 2020-2021 inkl. mva1 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeSeljestad og Håra (ekskl. Løyning og Korlevoll hyttefelt)Teneste3530OmrådeAvlaupSpesifisering>=40 m2Einingkr/ einingBeløp UK 2020 inkl. mva80 621,25Beløp UK 2021inkl. mva81 427,46Endring % 2020-2021 inkl. mva1 %
Type gebyrÅrlig kontrollgebyr olje- og fettutskiljarar GebyrobjektNæringGebyrområdeUllensvang kommune Teneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp UK 2020 inkl. mva625,00Beløp UK 2021inkl. mva625,00Endring % 2020-2021 inkl. mva0 %
Type gebyrSakshandsamingsgebyr olje- og fettutskiljararGebyrobjektNæringGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringpr. søknadEiningkr/ søknadBeløp UK 2020 inkl. mva3 750,00Beløp UK 2021inkl. mva3 750,00 Endring % 2020-2021 inkl. mva0 %
Type gebyrSakshandsamingsgebyrGebyrobjektMellombels innstallasjoner (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450/3530OmrådeVatn/avlaupSpesifiseringpr. søknadEiningkr/ søknadBeløp UK 2020 inkl. mva2 500,00 Beløp UK 2021inkl. mva2 500,00 Endring % 2020-2021 inkl. mva0 %
Type gebyrÅrlig kontrollgebyr mindre avløpsanlegg (resipientovervaking, kontroll og tilsyn)GebyrobjektBoliger, hytter og næringGebyrområdeUllensvang kommune Teneste3541OmrådeMindre avlaupSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp UK 2020 inkl. mva625,00Beløp UK 2021inkl. mva625,00Endring % 2020-2021 inkl. mva0 %
Type gebyrSakshandsamingsgebyrGebyrobjektUtsleppssøknadarGebyrområdeUllensvang kommune Teneste3541OmrådeMindre avlaupSpesifiseringpr søknad, utslepp >15 peEiningkr/ søknadBeløp UK 2020 inkl. mva25 000,00Beløp UK 2021inkl. mva25 000,00Endring % 2020-2021 inkl. mva0 %
Type gebyrSakshandsamingsgebyrGebyrobjektUtsleppssøknadarGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3541OmrådeMindre avlaupSpesifiseringpr søknad, utslepp <15 peEiningkr/ søknadBeløp UK 2020 inkl. mva5 000,00 Beløp UK 2021inkl. mva5 000,00 Endring % 2020-2021 inkl. mva0 %