Undervisningstider og betaling

Pris på alle fagtilbod vert fastsett og justerte årleg av Ullensvang kommune når budsjettet er oppe til handsaming i desember.

Eleven betalar ei semesteravgift/kursavgift fastsett gjennom vedtak i kommunen. Kommunestyret er gitt fullmakt til å fastsetja avgift og prisar utanom ordinære elevplassar innan rammene av vedteke budsjett.

Prisar er pr. semester om ikkje anna er opplyst.

 

Kulturskulen

Pris endring gjeld i frå 01.08.21
Undervisningstype og lengd2022
Undervisningstype og lengdIndividuell undervisning, 30 min20221 725,-
Undervisningstype og lengdGruppeundervisning, 40 min 20221725 kr. pr. semester
Undervisningstype og lengdFordypningsundervisning + 20 min 2022862,50 pr. semester
Undervisningstype og lengdGruppeundervisning, 60 min 20221725 kr. pr. semester
Undervisningstype og lengdStorgruppeundervisning 20221385 kr. pr. semester
Undervisningstype og lengdLeige av instrument 20221.år: 0,- | 2.år: 850,- | 3.år: 1200,-
Undervisningstype og lengdUtstyrsavgift, visuell kunst 2022600 pr. semester
Undervisningstype og lengdÅrstimepris, kjøp av instruksjon barn/ungdom 20225 000 kr
Undervisningstype og lengdÅrstimepris kjøp av instruksjon vaksne 202210.000 kr

Betaling

Syskenmoderasjon: 25 % for 1 sysken, og 50 % for 2. eller fleire sysken.

Fleirakitvitetsmoderasjon for tilleggsfag relatert til hovudaktivitet (eksempelvis elev med kor som tilleggsaktivitet relatert til vokal som hovudaktivitet)
eller (eksempelvis elev med band som tilleggsaktivitet relatert til gitar som hovudaktivitet) gir 50 % på gruppeaktiviteten. Friplassordning etter særskilt søknad.