Oppvekstplan-10

Spesialpedagogikk for vaksne

Me gir tilbod etter Opplæringsloven §4A-2 og §5-1, om særskilt tilrettelagd undervisning til vaksne som:

 • Har fått ei funksjonsnedsetjing i vaksen alder etter sjukdom/skada
 • Har ei medfødd funksjonshemming

Fagområder

 • Utredning og rettleiing
 • Grunnleggende ferdigheiter: lesing, skriving, matematikk, data (IKT)
 • Opplæring i bruk av hjelpemiddel
 • Logoped, Språk- og kommunikasjonstrening, stemmevanskar
 • Mobilitetstrening
 • Synstrening/augemotorisk trening
 • ADL-trening (trening i aktivitetane til dagleglivet)
 • Utvikla og bruka alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

 

Opplæringa blir

 • Tilpasset den enkelte
 • Gitt individuelt eller i gruppe

Søknadar vert handsama fortløpande.

Opplæringa er gratis for dei som bur i kommunen.

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema kan lastast ned her.

 

 

Kontakt oss

Anne Grethe Thiis Vestrheim

Avdelingsleiar - Vaksenopplæringa i Odda

anne.vestrheim@ullensvang.kommune.no

975 58 411

Aase Rosenvold

Rektor - Vaksenopplæringa i Odda

aase.rosenvold@ullensvang.kommune.no

900 46 416