Skulerute 2022/2023 og 2023/2024

Barnehage- og skulerute 2022/2023

MånadDagDatoHending
MånadAugustDagOn. - fr.Dato17. - 19. augustHendingPlanleggingsdagar barnehage, skule og SFO
MånadAugustDagMå.Dato22. augustHendingFyrste skuledag og nytt barnehageår startar.
MånadOktoberDagVeke 41Dato10. - 14. oktoberHendingHaustferie skule.
MånadNovemberDagMå.Dato14. novemberHendingRegional planleggingsdag
MånadDesemberDagOn.Dato21. desemberHendingSiste skuledag før jul.
MånadDesemberDagVeke 51 og 52Dato22. - 30. desemberHendingElevfridagar i grunnskulen.
MånadJanuarDagMå.Dato2. januarHendingFyrste skuledag i nytt år.
MånadFebruarDagVeke 8Dato20. - 24. februarHendingVinterferie for skulane.
MånadMarsDagFr.Dato17. marsHendingRegional planleggingsdag.
MånadAprilDagVeke 14Dato3. - 10. aprilHendingPåskeferie
MånadMaiDagMå.Dato1. maiHendingEleverfridag i grunnskulen. Barnehagen stengd.
MånadMaiDagOn. - to.Dato17. og 18. maiHendingEleverfridag i grunnskulen. Barnehagen stengd.
MånadMaiDagFr.Dato19. maiHendingEleverfridag i grunnskulen.
MånadMaiDagMa.Dato29. maiHendingEleverfridag i grunnskulen. Barnehagen stengd.
MånadJuniDagFr.Dato23. juniHendingSiste skuledag før sommarferien