SFO – Hauso skule

SFO er eit frivillig omsorgs- og aktivitetstilbod. Tilbodet gjeld born i 1. – 4. klasse og born med særskilde behov i 5. – 7. klasse. På SFO er det leik, kulturaktivitetar og sosial læring. SFO er mykje ute og har ulike aktivitetar. Innhaldet i ordninga er elles i samsvar med opplæringslova.

Opningstid

  • Måndag – torsdag kl. 13.15 til 16.15
  • Fredag kl. 13.15 til 16.00
  • SFO er stengt jule- og nyttårsafta og planleggingsdagar
  • Onsdag før påske stenger SFO kl. 12.00

Kvar tysdag har dei bading i det fine bassenget på skulen. Skulen tilbyr leksehjelp til alle elevar frå 2. klasse.

 

Generell info

  • Tysdagane må borna ha med seg badeklede og badehette.
  • Kvar torsdag lagar borna mat med dei vaksne.
  • Hugs og å sjekke byteklede innimellom.

 

Kontakt oss

SFO - Hauso skule

53 66 62 13 / 909 47 393

Hauso skule

Aarekolvegen 9

5777 Grimo

hauso.skule@ullensvang.kommune.no

53 66 62 13

ullensvangskulen.no