Gebyrregulativ renovasjon

Hushaldsrenovasjon 2021

Heimel:
Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall §§ 26, 30 og 34.
Forskrift for innsamling m.v. av hushaldsavfall (og tøming av slamavskiljarar, privet, tette tankar m.v.) og for avfallsgebyr i Odda kommune, vedtatt 15.03.00, med endringer sist gjeldende fra 01.01.06 (del som gjeld slamtømming er teken ut frå 01.01.2020).

 

1. Abonnementsgebyr abonnentar i Ullensvang kommune

Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune Gebyr 2020 eks mva Gebyr 2021 eks mva Diff 2020-2021 eks mva Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva
Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune Småhushald Gebyr 2020 eks mva 2 495 Gebyr 2021 eks mva 3 094 Diff 2020-2021 eks mva 599Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva62
Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune Småhushald med kompostering Gebyr 2020 eks mva 1781Gebyr 2021 eks mva 2 208Diff 2020-2021 eks mva 427Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva45
Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune NormalhushaldGebyr 2020 eks mva 3 564Gebyr 2021 eks mva 4 419Diff 2020-2021 eks mva 855Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva89
Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune Normalhushald med kompostering Gebyr 2020 eks mva 2 497Gebyr 2021 eks mva 3 096 Diff 2020-2021 eks mva 599Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva 62
Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune StorhushaldGebyr 2020 eks mva 4 812 Gebyr 2021 eks mva 5 967Diff 2020-2021 eks mva 1 155 Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva120
Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune Storhushald Gebyr 2020 eks mva 4812 Gebyr 2021 eks mva 5 967Diff 2020-2021 eks mva 1 155Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva120
Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune Storhushald med kompostering Gebyr 2020 eks mva 3 567Gebyr 2021 eks mva 4 423Diff 2020-2021 eks mva 856Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva 89
Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune Halv avgift Gebyr 2020 eks mva 1 782Gebyr 2021 eks mva 2 210Diff 2020-2021 eks mva 428 Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva45
Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune Fritidsbustad låg Gebyr 2020 eks mva 891 Gebyr 2021 eks mva 1 105Diff 2020-2021 eks mva 214Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva 22
Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune Fritidsbustad middels Gebyr 2020 eks mva 1603Gebyr 2021 eks mva 1 988Diff 2020-2021 eks mva 385 Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva40
Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune Fritidsbustad høg Gebyr 2020 eks mva 2 495Gebyr 2021 eks mva 3 094 Diff 2020-2021 eks mva 599Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva62
Gebyrklasse gamle Ullensvang herad og Jondal kommune Fritidsbustad over 120 m2 Gebyr 2020 eks mva 3 564Gebyr 2021 eks mva 4 419Diff 2020-2021 eks mva 855 Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva89
Gebyrklasse gamle Odda kommuneGebyr 2020 eks mva Gebyr 2021 eks mvaDiff 2020-2021 eks mvaDiff 2020-2021 pr mnd inkl mva
Gebyrklasse gamle Odda kommune Renovasjon stort hus Gebyr 2020 eks mva 2 754 Gebyr 2021 eks mva3 993 Diff 2020-2021 eks mva1 239 Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva129
Gebyrklasse gamle Odda kommuneRenovasjon lite hus Gebyr 2020 eks mva 2 203 Gebyr 2021 eks mva3 194 Diff 2020-2021 eks mva991 Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva103
Gebyrklasse gamle Odda kommuneRenovasjon hytter Gebyr 2020 eks mva 1 377 Gebyr 2021 eks mva1 997Diff 2020-2021 eks mva620Diff 2020-2021 pr mnd inkl mva65

Gebyr for 1 vekt – tal blir fastset til kr. 2 754,- eks. mva.

 

Vekt – tal for hushaldsavfall fastsetjast ut frå følgjande grunnlag:

  • Hushald med 3 rom + kjøken eller meir (stor bustad): 1,0 vekttal
  • Hushald med 2 rom + kjøken eller mindre (liten bustad): 0,8 vektal
  • Hytter/ fritidsbustad: 0,5 vekttal

Rådmannen fastset i kvart einskild tilfelle vekttall for det einskilde hushald.

 

2. Prisar og leveringsvilkår på miljøstasjonane på Lindenes og Utne, i Jondal, Kinsarvik og Røldal

Merknad: Frå og med 1. januar 2021 tek vi ikkje imot avfall i farga sekk på miljøstasjonane. Du kan heller ikkje bruka gratissekkane til plastemballasje som bossekk.

 

Følgjande prisar gjeld for mottak av avfall frå hushald som er abonnentar i Ullensvang kommune (for andre betales i hht prisar for verksemder):

MengdPrivat hushaldning (Prisar inkl. mva)
MengdInntil 0,5 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)50,-
MengdInntil 1 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)100,-
MengdInntil 2 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)150,-
MengdInntil 3 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)250,-
MengdInntil 4 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)300,-
MengdInntil 5 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)350,-
MengdInntil 6 m³Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)450,-
MengdVed avfallsmengder over 6 m³ lyt dette avtalast på førehand Privat hushaldning (Prisar inkl. mva)
Avfall til gjenvinningPris
Avfall til gjenvinning EE-avfall: Elektronikk/ kvitevarer og kuldemøblar PrisGratis
Avfall til gjenvinning Papp / papir / drikkekartong/ plastemballasje PrisGratis
Avfall til gjenvinning Emballasje isopor PrisGratis
Avfall til gjenvinning Glas- og metallemballasje PrisGratis
Avfall til gjenvinning Metall PrisGratis
Avfall til gjenvinning Klede til Fretex PrisGratis
Avfall til gjenvinning Hageavfall 3) PrisGratis
Avfall til gjenvinningBildekk 1) Pris35,- pr stk
Avfall til gjenvinningBildekk på felg 1) Pris75,- pr stk

Farleg avfall – Inntill 1000 kg gratis

  • Eternitt 2)
  • Impregnert trevirke (trykk-/kreosotimpregnert)
  • PCB vindauga
  • Vindauge med klorparafinar
  • Golvbelegg m/ftalatar, asbest m.m (eks. vinyl, vinylfliser)
  • Anna farleg avfall: måling, lim, lakk, spillolje, drivstoff, sprayboksar osv.

 

1) Bildekk skal forhandlar ta i retur gratis etter gjeldande forskrift.
2) Må leverast på pallar, pakka i tett plast og merkast
3) Større mengder, pris etter avtale.

 

Farleg avfall frå abonnentar med meir enn 1000 kg pr år betalast som for næringsverksemder. Utanom dette kan kvar abonnent levere inntil 500 kg PCB- holdige isolerglassruter vederlagsfritt.

Papir til makulering: Gratis bruk av makuleringsmaskin.

 

3. Abonnementsgebyr og prisar i tidlegare Ullensvang herad og Jondal kommune

Sjå under punkt 1.

 

4. Diverse andre prisar

Diverse andre prisarPris
Diverse andre prisarKompoststrø 50 liter per sekk. Seljast på miljøstasjonane. Gratis strø for abonnentar ved underteikna avtale om heimekompostering. Pris100,-
Diverse andre prisarForsøpling Prisen inkluderer opprydding, transport, behandling og administrasjonskostnadar. Pris1 950,- (minstep.)
Diverse andre prisarNyklar Ekstra nøkkel til fellesbehaldarar/hyttebehaldarar. Pris80,- / 150,-
Diverse andre prisarBrikkerUllensvang kommune deler ut to brikker per bueining. Hvis du treng fleire kan dei kjøpast ved å kontakte renovasjonsverksemda. Pris100,-
Diverse andre prisarBlank sekk (10 pk) Pris50 kr ( 5 kr pr stykk)
Diverse andre prisarLevering av svart sekkPris 40 kr tillegg pr sekk
Prisar Verkstad 2021Pris per time eks mva 2020Pris per time eks mva 2021
Prisar Verkstad 2021Intern faktureringLette køyretøyPris per time eks mva 2020860,-Pris per time eks mva 2021 860,-
Prisar Verkstad 2021Intern faktureringTunge køyretøyPris per time eks mva 2020925,-Pris per time eks mva 2021 925,-
Prisar Verkstad 2021Ekstern fatureringLette køyretøyPris per time eks mva 2020879,-Pris per time eks mva 2021 879,-
Prisar Verkstad 2021Ekstern fatureringTunge køyretøyPris per time eks mva 2020941,-Pris per time eks mva 2021 941,-
Prisar Verkstad 2021Fastprisoppdrag internt/eksterntPris per time eks mva 2020Pris per time eks mva 2021
Prisar Verkstad 2021EU-kontrollPersonbilerPris per time eks mva 2020585,-Pris per time eks mva 2021 585,-
Prisar Verkstad 2021EU-kontrollMellomkøyretøy (3.5-7.5t)Pris per time eks mva 20201404,-Pris per time eks mva 2021 1404,-
Prisar Verkstad 2021Etterkontroll EULette køyretøyPris per time eks mva 2020269,-Pris per time eks mva 2021 269,-
Prisar Verkstad 2021Dekkskift*2Alle køyretøyPris per time eks mva 2020350,-Pris per time eks mva 2021 350,-
Prisar Verkstad 2021Intern bruk/leie av verkstadens tilsette inkl. utstyrPris per time eks mva 2020700,-Pris per time eks mva 2021 700,-