Kvar startar du?

Før du startar planlegginga er det viktig å gjera seg kjent med arealplanen (link til kommunekart.com og plansida, både reguleringsplanar og kommuneplan ) for området der du er (reguleringsplan eller kommuneplan).

Planverket styrer det meste. Kjenner du plansituasjonen på staden du vil bygga, kan du gå vidare og finna ut om du kan setja i gong utan søknad, eller om du må søkja, evt. med dispensasjonssøknad.

På nettsidene til Direktorat for Byggkvalitet finn du rettleiaren «Åtte steg fra idé til ferdig søknad» (bokmål).