Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Husleige kommunal bygg/eigedom

Gebyrsatsane skal regulerast årleg, og satsane gjeld frå 01.01.2021

Husleige kommunale bygg/eigedom

Vare20212022
VareHusleige: Kontakt eigedom og miljø for informasjon2021Marknadsleige, årleg justering.2022Marknadsleige, årleg justering.

Diverse utleige

*Ved utleige på lørdag/sundag og andre heilagdagar skal det inngå ein eigen kontrakt for den aktuelle tidsperioden
Utleige20212022
UtleigeOddahallen med garderober eller stadion med garderober*2021Må. - fr. pr time kr 500. Lø./su./heilagdagar pr time kr 5002022Må. - fr. pr time kr 500. Lø./su./heilagdagar pr time kr 500
UtleigeInntektsgivande arrangement i Oddahallen (messer, utstillingar o.l.)2021Pr. dag open for publikum kr 13 000, pr dag for rigging/nedrigging kr 5500,-2022 Pr dag open for publikum kr 13 000, pr dag for rigging/nedrigging kr 5500,-