Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Husleige kommunal bygg/eigedom

Gebyrsatsane skal regulerast årleg, og satsane gjeld frå 01.01.2021

Vare20202021
VareHusleige: Kontakt eigedom og miljø for informasjon2020Etter kontrakt. Vert justert kvart år2021Marknadsleige, årleg justering.
Utleige20202021
UtleigeOddahallen med garderober eller stadion med garderober*2020Må. - fr. pr time kr 500,-2021Må. - fr. pr time kr 500. Lø./sø./helligdag pr time kr 500
UtleigeOddahallen med garderober eller stadion med garderober*2020Laurdag/sundag/helligdag pr time kr 500,-
UtleigeInntektsgivande arrangement i Oddahallen (messer, utstillingar o.l.)2020 Pr dag open for publikum kr 12 000, pr dag for rigging/nedrigging kr 5500,-2021Pr. dag open for publikum kr 13 000, pr dag for rigging/nedrigging kr 5500,-

*Ved utleige på lørdag/sundag og andre helligdagar skal det inngå ein eigen kontrakt for den aktuelle tidsperioden