Bunke med papirer på eit kontor

Vedteke budsjett og økonomiplan 2021-2024

I kommunestyret 17.12.20, sak 209/20, vart budsjett og økonomiplan for Ullensvang kommune 2021-2024 vedteke.