Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Løyvegebyr

Gebyra er fastsett i alkoholforskrifta og fylgjande satser gjeld frå 01.01.21. Dei vil til ei kvar tid verta justert i henhald til staten sine satsar.

Sal

  • 0,22 kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1
  • 0,61 kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2

 

Skjenk

  • 0,50 kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1
  • 1,32 kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2
  • 4,36 kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 3

Bevilgningsgebyret utgjer pr 1.1.2021 minimum kr. 1740.- per år for salgsbevilgning, og kr. 5400.- pr år for skjenkebevilgning.

 

Skjenkeløyve for einskildhøve

0-99 personar kr. 600,-
100-200 personar kr. 1500,-
Meir enn 200 personar kr. 3000,-

 

Salsløyve for einskildhøve

kr. 600,-

Etablerarprøven kr. 400,-

 

Tobakk

kr. 4800,- pr år

 

Merk: Satsane for 2022 er ikkje klare før desember 2021, jf. melding frå Helsedirektoratet. Desse auka satsane vil ha svært lite å seie, det er snakk om små justeringar.