Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Løyvegebyr

Gebyra er fastsett i alkoholforskrifta og fylgjande satser gjeld frå 01.01.21. Dei vil til ei kvar tid verta justert i henhald til staten sine satsar.

Sal

  • 0,22 kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1
  • 0,61 kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2

 

Skjenk

  • 0,50 kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1
  • 1,32 kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2
  • 4,36 kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 3

Løyvegebyret utgjer pr 1.1.2021 minimum kr .1740 per år for salsløyve og kr 5400 pr år for skjenkeløyve.

 

Skjenkeløyve for einskildhøve

0-99 personar 600 kr
100-200 personar 1500 kr
Meir enn 200 personar 3000 kr

 

Salsløyve for einskildhøve

– 600 kr

 

Etablerarprøven

– 400 kr

 

Tilsynsavgift for tobakk

– 4800 kr pr år