Rosa sparegris oppå eit kvitt pusslespel

Betalingssats for SFO

Skulefritidssatsane er pr månad og er gjeldande frå 01.01.22.

SFO-prisane blir, som barnehage prisane, endra frå 01.01. kvart år

Tilbod20212022
TilbodMorgontilbod20211 313 kr20221 319 kr
TilbodEttermiddagstilbod20211 888 kr20221 897 kr
TilbodFullt tilbod20212 913 kr20222 927 kr

Det er ikkje syskenmoderasjon for born i SFO.

 

Frå statsbudsjettet gjeldande frå 01.08.21

  • SFO skal maks kosta 6 % av familiens samla inntekt for elevar på 1. – 4. trinn.
  • Gratis SFO for elevar med særskilte behov på 5.–7. trinn. Ordningane er regulert i forskrift til opplæringslova kapittel 1B om skulefritidsordninga.
Øvrige tilbod20212022
Øvrige tilbodSommar SFO 2021800 kr 2022800 kr
Øvrige tilbodEnkelt dag 2021400 kr 2022400 kr
Øvrige tilbodEkstra morgon / Ettermiddag 2021132 kr / 263 kr 2022132 kr / 264 kr
Øvrige tilbodUtvida tilbod i skuleferie. Pris pr veke 2021Frå ettermiddag til heil plass 395 kr. Frå morgontilbod til heil plass 590 kr. 2022Frå ettermiddag til heil plass 397 kr. Frå morgontilbod til heil plass 593 kr.