Rosa sparegris oppå eit kvitt pusslespel

Betalingssats for SFO

Skulefritidsatsane er pr månad og er gjeldande frå 01.01.21.

SFO prisane blir, som barnehage prisane, endra frå 01.01. kvart år.

Tilbod20202021
TilbodMorgontilbod20201 313 kr20211 313 kr
TilbodEttermiddagstilbod20201 888 kr20211 888 kr
TilbodFullt tilbod20202 913 kr20212 913 kr
TilbodSommar SFO. Pris pr. veke2020800 kr2021800 kr
TilbodEnkelt dag2020400 kr2021400 kr
TilbodEkstra morgon / Ettermiddag2020132 kr / 263 kr2021132 kr / 263 kr
TilbodUtvida tilbod i skuleferie. Pris pr. veke2020Frå ettermiddag til heil plass 395 kr 2021Frå ettermiddag til heil plass 395 kr
TilbodUtvida tilbod i skuleferie. Pris pr. veke2020Frå morgontilbod til heil plass 590 kr2021Frå morgontilbod til heil plass 590 kr

Det er ikkje syskenmoderasjon for born i SFO.

 

Frå statsbudsjettet gjeldande frå 01.08.21

  • SFO skal maks kosta 6 % av familiens samla inntekt for 1. – 4. klasse.
  • Gratis SFO for elevar som går i 5. – 7. klasse som har særskilte behov.

 

Kjøp av enkeltdagar, utvida tid enkeltdager eller veker

SFO tilbyr kjøp av enkeltdagar, utvida tid enkeltdager og/eller veker. Kontakt SFO-personalet dersom de får behov.