Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Avgifter og gebyr landbruk

Gebyrsatsane skal regulerast årleg, og satsane gjeld frå 01.01.2021.

VarePris 2022
VareKonsesjonssøknad Pris 2022Maks 5 000 kr
Vare Delingssamtykke Pris 2022Maks 2 000 kr
Vare Fellingsavgift hjort Pris 2022450 kr
Vare Fellingsavgift hjortekalv Pris 2022270 kr