Undervisningstider og betaling

Pris på alle fagtilbod vert fastsett og justerte årleg av Ullensvang kommune når budsjettet er oppe til handsaming i desember.

Eleven betalar ei semesteravgift/kursavgift fastsett gjennom vedtak i kommunen. Kommunestyret er gitt fullmakt til å fastsetja avgift og prisar utanom ordinære elevplassar innan rammene av vedteke budsjett.

Prisar er pr. semester om ikkje anna er opplyst.

UndervisningstypeLengdPris pr semester (vår 2021)Alt. 1 - Pris per semester (f.o.m. haust 2021)
UndervisningstypeIndividuell undervisningLengd30 minPris pr semester (vår 2021)1 575,-Alt. 1 - Pris per semester (f.o.m. haust 2021)1 700,-
UndervisningstypeGruppeundervisning, 2 - 4 elevarLengd40 min / 60 minPris pr semester (vår 2021)1 575,-Alt. 1 - Pris per semester (f.o.m. haust 2021) 1 700,-
UndervisningstypeStørre grupper – (band, drama, kunstfag etc.)Lengd60, 90 eller 120 min.Pris pr semester (vår 2021)1 575,- Alt. 1 - Pris per semester (f.o.m. haust 2021)1 700,-
UndervisningstypeStorgrupper (storensemble,kor, babygruppe, dans el.l) Lengd60 minPris pr semester (vår 2021)1260,-Alt. 1 - Pris per semester (f.o.m. haust 2021)1385,-
UndervisningstypeInstruksjonstenester, barnLengd1 årstime = 60 min i 38 skulevekerPris pr semester (vår 2021)2500,- Alt. 1 - Pris per semester (f.o.m. haust 2021)2500,-
UndervisningstypeInstruksjonstenester, vaksneLengd1 årstime = 60 min i 38 skulevekerPris pr semester (vår 2021)3 500,-Alt. 1 - Pris per semester (f.o.m. haust 2021)5 000,-
UndervisningstypeInstruksjonstenester til skular/barnehagar Lengd1 årstime = 60 min i 38 vekerPris pr semester (vår 2021)VariabeltAlt. 1 - Pris per semester (f.o.m. haust 2021)Etter avtale. Min. 5000,- pr. semester
UndervisningstypeUtstyrsavgift kunstfagLengdPris pr semester (vår 2021)575,-Alt. 1 - Pris per semester (f.o.m. haust 2021)600,-
UndervisningstypeInstrumentleigeLengdPris pr semester (vår 2021)575,-Alt. 1 - Pris per semester (f.o.m. haust 2021)1 år: 0,- | 2 år: 850,- | 3 år: 1200,-

Betaling

Søskenmoderasjon: 25% for 1. søsken, og 50% for 2. eller fleire søsken

Fleiraktivitetsmoderasjon som tilleggsfag (eksempelvis elev på ind.aktivitet + samspel, kor eller band..) – 50% på gruppeaktiviteten.

Friplassordning etter særskilt søknad