4 sparegriser på vippehuske

Årsrekneskap 2022

På vedlagt lenkje finn de årsrekneskap og årsberetning for 2022.

Nytt av året er bruk av Framsikt der rapportar vert presentert i eit digitalt format.