48959529-smiling-woman-after-receiving-vaccination-female

Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ein ny oppfriskningsdose for følgjande målgrupper

  • Personar 75 år og eldre og sjukeheimsbebuarar (oppstart 1. juli)
  • Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppa 18-64 med underliggjande risiko for alvorleg sjukdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1. september)

 

Planlagt vaksinering i kommunen

Kommunen startar med vaksinering frå veke 30 av sjukeheimsbebuarar og eldre med heimesjukepleie.

Kommunen planlegg å tilby den 4. dose frå 1. september, vi kjem tilbake med meir informasjon på denne sida, Hardanger Folkeblad og Hordaland Folkeblad.

Merk!

  • Det må ha gått minst 4 månader etter siste vaksinedose før du kan få oppfriskningsdose.
  • Det bør vera min. 3 veker mellom gjennomgått koronasjukdom og ny oppfriskingsdose, men ein lengre intervall vil som regel gje ein betre immunrespons.