Velkomen

Ullensvang kommune – ein livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Nettsida vår er primærstad for informasjon om tenestene våre, ansvarsområde og innsyn.

Tilflyttarkveld

24. 09. 2021 Les meir

Søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket del 2

23. 09. 2021 Les meir

Pressemelding 22. september – Korona

22. 09. 2021 Les meir

Vaksinasjon framover: korona og sesonginfluensa

20. 09. 2021 Les meir

Utlysing Røldal næringsfond

17. 09. 2021 Les meir

Varsel om mindre reguleringsendring av Lontjørnshaugane, felt Q4

17. 09. 2021 Les meir

Folkemøter kommuneplanen sin arealdel (KPA) – merk nye tider!

15. 09. 2021 Les meir