Dokument som syner gebyrregulativ for kommunen

Gebyrregulativ: Vass- og avløpsgebyr

Gebyrregulativ vatn og avløp Ullensvang kommune 2020

Heimel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 og Forurensningsforskriften av 01.06.2004, samt lokale forskrifter i Ullensvang kommune av 18.12.2019: Forskrift om vass- og avlaupsgebyr samt Forskrift om gebyr for sakshandsaming og kontroll av utslepp av avlaupsvatn.

Alle beløp er eks. mva. Arealberekning: Bruksareal i hht NS 3940.

Løyning: Gjeld einingar tilknytt leidning som går i Løyningsvegen.
Korlevoll hyttefelt: Gjeld einingar innan planområde for reg.plankart (sist rev. 14.06.1991) med unntak av Korlebu.

OK= Odda kommune, UK= Ullensvang kommune

Type gebyrGebyrobjektGebyrområdeTenesteOmrådeSpesifiseringEiningBeløp OK 2019Beløp UK 2020Endring % 2019-2020
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig, hytter, næring og mellombels innstallasjonar (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450OmrådeVatnSpesifiseringFast delEiningkr/einingBeløp OK 2019655,10Beløp UK 2020724,00Endring % 2019-202011 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig, hytter, næring og mellombels innstallasjonar (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450OmrådeVatnSpesifiseringVariabel del, med vassmålarEiningkr/m3Beløp OK 201923,60Beløp UK 202026,82Endring % 2019-202014 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig og næringGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450OmrådeVatnSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m2Beløp OK 201928,40Beløp UK 202032,18Endring % 2019-202013 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektHytterGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450OmrådeVatnSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m2Beløp OK 201914,20Beløp UK 202016,09Endring % 2019-202013 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig, hytter, næring og mellombels innstallasjonar (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringFast delEiningkr/einingBeløp OK 2019918,20Beløp UK 2020785,89Endring % 2019-2020-14 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig, hytter, næring og mellombels innstallasjonar (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m3Beløp OK 201931,50Beløp UK 202029,07Endring % 2019-2020-8 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektBolig og næringGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m2Beløp OK 201937,80Beløp UK 202034,88Endring % 2019-2020-8 %
Type gebyrÅrsgebyrGebyrobjektHytterGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringVariabel del, uten vassmålarEiningkr/m2Beløp OK 201918,90Beløp UK 202017,44Endring % 2019-2020-8 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeLøyningTeneste3450OmrådeVatnSpesifisering<40 m2Einingkr/ einingBeløp OK 201973 755Beløp UK 202075 968Endring % 2019-20203 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeLøyningTeneste3450OmrådeVatnSpesifisering>=40 m2Einingkr/ einingBeløp OK 2019116 711Beløp UK 2020120 212Endring % 2019-20203 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeLøyningTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifisering<40 m2Einingkr/ einingBeløp OK 201988 904Beløp UK 202091 571Endring % 2019-20203 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeLøyningTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifisering>=40 m2Einingkr/ einingBeløp OK 2019154 101Beløp UK 2020158 724Endring % 2019-20203 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektHytterGebyrområdeKorlevoll hyttefeltTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp OK 2019165 500Beløp UK 2020170 465Endring % 2019-20203 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeUllensvang kommune, ekskl. Seljestad og HåraTeneste3450/3451OmrådeVatn Spesifiseringpr. einingEiningkr/ eining Beløp OK 2019Beløp UK 202020 000,00Endring % 2019-2020
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeUllensvang kommune, ekskl. Seljestad og HåraTeneste3530/3531OmrådeAvlaupSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp OK 2019Beløp UK 202020 000,00Endring % 2019-2020
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeSeljestad og Håra (ekskl. Løyning)Teneste3450OmrådeVatnSpesifisering<40 m2Einingkr/ einingBeløp OK 201943 070Beløp UK 202044 362Endring % 2019-20203 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeSeljestad og Håra (ekskl. Løyning)Teneste3450OmrådeVatnSpesifisering>=40 m2Einingkr/ einingBeløp OK 201973 755Beløp UK 202075 968Endring % 2019-20203 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeSeljestad og Håra (ekskl. Løyning og Korlevoll hyttefelt)Teneste3530OmrådeAvlaup Spesifisering<40 m2Einingkr/ einingBeløp OK 201937 617Beløp UK 202038 746Endring % 2019-20203 %
Type gebyrTilknytningsgebyrGebyrobjektBolig, hytter og næringGebyrområdeSeljestad og Håra (ekskl. Løyning og Korlevoll hyttefelt)Teneste3530OmrådeAvlaupSpesifisering>=40 m2Einingkr/ einingBeløp OK 201962 618Beløp UK 202064 497Endring % 2019-20203 %
Type gebyrÅrlig kontrollgebyr olje- og fettutskiljarar GebyrobjektNæringGebyrområdeUllensvang kommune Teneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp OK 2019500,00Beløp UK 2020500,00Endring % 2019-20200 %
Type gebyrSakshandsamingsgebyr olje- og fettutskiljararGebyrobjektNæringGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3530OmrådeAvlaupSpesifiseringpr. søknadEiningkr/ søknadBeløp OK 20193 000,00Beløp UK 20203 000,00 Endring % 2019-20200 %
Type gebyrSakshandsamingsgebyrGebyrobjektMellombels innstallasjoner (brakker)GebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3450/3530OmrådeVatn/avlaupSpesifiseringpr. søknadEiningkr/ søknadBeløp OK 20192 000,00 Beløp UK 20202 000,00 Endring % 2019-20200 %
Type gebyrÅrlig kontrollgebyr mindre avløpsanlegg (resipientovervaking, kontroll og tilsyn)GebyrobjektBoliger, hytter og næringGebyrområdeUllensvang kommune Teneste3541OmrådeMindre avlaupSpesifiseringpr. einingEiningkr/ einingBeløp OK 2019320,00Beløp UK 2020500,00Endring % 2019-202056 %
Type gebyrSakshandsamingsgebyrGebyrobjektUtsleppssøknadarGebyrområdeUllensvang kommune Teneste3541OmrådeMindre avlaupSpesifiseringpr søknad, utslepp >15 peEiningkr/ søknadBeløp OK 201915 000,00Beløp UK 202020 000,00Endring % 2019-202033 %
Type gebyrSakshandsamingsgebyrGebyrobjektUtsleppssøknadarGebyrområdeUllensvang kommuneTeneste3541OmrådeMindre avlaupSpesifiseringpr søknad, utslepp <15 peEiningkr/ søknadBeløp OK 20193 000,00 Beløp UK 20204 000,00 Endring % 2019-202033%