Her finn du informasjon om personvern og informasjonskapsler

Kven er me

Nettadressa vår er: http://ullensvang.kommune.no

Ansvarleg for behandling av personopplysningar på Ullensvang kommune si heimeside er Kommunikasjon og informasjonsanavarleg Sigrid D. Dagestad og kan kontaktast på e-post: sigrid.dagestad@ullensvang.kommune.no

Kva gjer informasjonskapslar (eng. “cookies”)?

Cookies eller informasjonskapslar er ein teknologi som dei fleste nettstader brukar idag. Ein cookie er ei lita tekstfil som vert lagt i internminne til nettlesaren, og denne gjer at me bl.a. kan hugsa kven du er, forrige tastetrykk m.m. Dei fleste nettlesarar (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptera cookies automatisk, men du kan sjølv velga å endra innstillingane slik at cookies ikkje vert akseptert, men du må då rekna med at mange nettstader då ikkje fungerer optimalt.

Avvisning av cookies:
Du kan alltid avvise cookies på din PC ved å endre innstillingane i din Internett-browser. Kor du finn innstillingane avhenger av kva browser du nytter.

Du kan velge kva annonsenettverk du ikkje ynsker at skal dele dine persondata på tvers av forskjellige slike nettverk ved å klikke her.

Sletting av cookies:
Cookies som du tidlegare har akseptert, kan ein seinare enkelt sletta. Nytter du ein PC med nyare Internett-browser, kan du sletta cookies ved å nytte snarveistastane: CTRL + SHIFT + Delete. Dersom desse ikkje fungerer, og/eller nytter du ein MAC, må du først avklare kva browser du brukar og deretter klikke på den relevante linken under:

Kva for personopplysingar samlar me inn, og kvifor gjer me det

Når du legg inn melding i kontaktskjema “Kontakt oss” på denne nettstaden, samlar me inn opplysingar i kommentarskjemaet, samt IP-adressa og opplysingar om nettlesaren, for å hindra søppelkommentarar.

Har du skrive i kontaktsjema på denne nettstaden, kan du be om å få ei eksportfil med alle dei personopplysingane me har om deg, mellom anna alle opplysingane du har gjeve oss. Du kan òg be om at me slettar alle personopplysingar me har om det. Det vedkjem likevel ikkje data me må lagra av administrative, juridiske eller tryggleiksgrunnar.

Du kan be om å få sletta alle kommentarar du har lagt inn i kontaktskjema ved å kontakte oss på e-post: sigrid.dagestad@ullensvang.kommune.no

Innhald frå andre nettstader

Artiklar på denne nettstaden kan ha innhald frå andre nettstader (t.d. videoar, bilete, artiklar osv.). Slikt innebygd innhald frå andre nettstader fungerer akkurat som om du har vore på dei andre nettstadene. Desse nettstadene kan samla data om deg, bruka infokapslar, innehalda tredjepartssporing, og overvåka korleis du samhandlar med det tredjepartsinnhaldet.

Vil du vita meir om personvernregelverket