Leiarsamling April 2017

Innkalling til møte i fellesnemnda 22.06.2017

Referat frå møte i fellesnemnda 30.05.2017

Innkalling til fellesnemnda, 30.5.2017

Referat frå møte i førebuande fellesnemnd 26.04.2017

Førebuande fellesnemnd på plass.

Møtereferat: Kommunesamanslåing, felles møte ordførarar og rådmenn, 26.01,2017.

Arbeidsgjevaransvar ved kommunesamanslåing

Nærare 600 deltakarar frå 80 kommunar med gjensidig vedtak om kommunesamanslåing, samla  på Værnes og Gardermoen for å arbeida med arbeidsrettslige spørsmål og gode medverknadsprosessar.

Les om seminaret hos KS

KS-advokat presentasjon for leiarar og tillitsvalde i dei tre kommunane 14.2.17.

Stor interesse for oppstartseminar