KS-advokat presentasjon for leiarar og tillitsvalde i dei tre kommunane 14.2.17.

Stor interesse for oppstartseminar

Ordførarane opprettar fellesnemnd

Det skal leggast fram sak for kommunestyra om å oppretta ei mellombels fellesnemnd.

– Vi har sett for oss ei fordeling der Jondal har fire representantar, Ullensvang seks og Odda ni, opplyser Aga Haug og legg til at han har avklart fordelinga i nemnda i møte med gruppeleiarane i Odda.

Les heile artikkelen i Hardanger Folkeblad.

Foto: HF

Kontaktinformasjon for Jondal.

Kontaktinformasjon for Odda.

Kontaktinformasjon for Ullensvang.

Intensjonsavtalen mellom Odda, Jondal og Ullensvang.

Velkomen!

Denne nettstaden er oppretta for å legge ut informasjon om den nye kommunen i Hardanger, Ullensvang kommune.