Møte i fellesnemnda 13.09.2017

Møt mellombels prosjektleiar, Ingjerd Astad.

Intervju med Ingjerd Astad kan du sjå her:

Første kommuenstyremøte 28. august 2017

I dag er en historisk dag for Odda kommune. Det var første kommunestyremøte for den nye Ullensvang kommune. Hils på Ingjerd Astad som er engasjert som prosjektleder for prosessen med ny kommune. #nyeullensvang #jondalkommune #ullensvangherad #oddakommune

Posted by Odda kommune on 28. august 2017

Første felles kommunestyremøte 28.8.

KS-konsulent v/Ingjerd Astad er tilsett som midlertidig prosjektleiing – me helsar dei velkomen i prosessen!

Arbeidsutvalet (AU) fekk i oppdrag frå førebels fellesnemnd (FF) i møtet den 22. juni å lysa ut midlertidig prosjektleiing. Det er gjort og fredag 11. august tilsette AU, KS-konsulent v/Ingjerd Astad som midlertidig prosjektleiing.
Dei kan ta til omgåande og vil vera med på felles kommunestyremøte som skal vera på Meieriet i Odda  måndag 28. august kl 11.30. Innkalling til dette møtet vert sendt ut fredag 18. august.
Ordførarane i Odda, Jondal og Ullensvang hadde møte måndag 14. august, der me vedtok å utsetja tilsetjing av permanent prosjektleiing/rådmann slik det går fram av referatet frå AU som er sendt medlemene i FF.
Referatet finn du her: 
Mvh
Solfrid Borge
Leiar i førebels fellesnemnd

Innkalling til felles kommunestyremøte 28.08.2017

Referat frå møte i fellesnemnda 22.6.2017

Leiarsamling April 2017

Innkalling til møte i fellesnemnda 22.06.2017

Referat frå møte i fellesnemnda 30.05.2017

Innkalling til fellesnemnda, 30.5.2017