I starten av prosjektet var det førebuande fellesnemnd som tok det ansvar for arbeidet med kommunesamanslåinga. Etter kongelig resolusjon er det no fellesnemnda, som blei sett ned av herads- og kommunestyra i møte den 28.08.2017, som har det overordna ansvaret for samanslåinga og leier arbeidet fram mot etablering av Ullensvang kommune. Dei skal styra prosessen slik at ein når måla for den nye kommunen slik dei kjem fram i Intensjonsavtala.

Hovudstrukturen, samt mandat for arbeidsgruppene  vart vedteke i Fellesnemnda 06.12.17.