Her vil du finna informasjon om Kommunestyrevalet 2019.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalet vel ein representantar til kommunestyre og fylkesting i Noreg. Det vert gjennomført val kvart fjerde år, og neste val er måndag 9. september 2019.

Denne sida vert oppdatert med informasjon fram mot valet så fort det vert tigjengeleg.

Dei som skal stilla liste til kommunevalet finn reglar og skjema som skal brukast under vallister.

Informasjonsbrosjyre om valet til hausten er tilgjengeleg på 16 ulike språk.