Møte i Fellesnemnda – 27.04.18

27/04/2018 09:00 - 14:00

Utval: Fellesnemnda Ullensvang kommune

Dato: 27.04.18 kl. 09:00 – 14:00

Møtestad: Kommunehuset i Jondal

Status: Innkalling er sendt

Sakskart: Innkalling - Fellesnemnd Ullensvang kommune - 27.04.2018 (Hoveddokument)

Protokoll – Fellesnemnd – Ullensvang kommune – 27.04.2018


Saksliste

18/6046 014/18 Godkjenning av protokoll SakDok. Godkjenning av protokoll (Hoveddokument) , Protokoll - Fellesnemnd Ullensvang kommune - 09.03.2018 (Vedlegg)
18/6070 015/18 Meldinger SakDok.  Meldinger (Hoveddokument)
18/5909 Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane – 2018 SakDok.  Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane - 2018 (Hoveddokument)
18/4644 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 SakDok.  Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 (Hoveddokument)
18/5991 016/18 Justering av reglement for fellesnemnd og PSU SakDok.  Justering av reglement for fellesnemnd og PSU (Hoveddokument)
18/5432 017/18 Orientering frå fase 1 i kartleggingsarbeidet SakDok. Orientering frå fase 1 i kartleggingsarbeidet (Hoveddokument) , Administrativ organisering - Rapport fase 1.docx (Vedlegg) , Helse og omsorg - Rapport Fase 1 (Vedlegg) , Kultur og innbyggjarinteraksjon - Rapport Fase 1 (Vedlegg) , Oppvekst og utdanning - Rapport Fase 1 (Vedlegg) , Teknisk - Rapport Fase 1 (Vedlegg)
18/5513 018/18 Omstillingsavtale Ullensvang kommune SakDok. Omstillingsavtale Ullensvang kommune (Hoveddokument) , Omstillingsavtale Odda, Ullensvang og Jondal (Vedlegg)
18/5509 019/18 Risiko- og sårbarheits analyse for samanslåingsprosjektet – ny behandling SakDok. Risiko- og sårbarheits analyse for samanslåingsprosjektet – ny behandling (Hoveddokument) , Risiko- og sårbarheits analyse for samanslåingsprosjektet – ny behandling (Hoveddokument) , Risiko- og sårbarheits analyse for samanslåingsprosjektet – vidare innspel og bearbeiding (Vedlegg) , Vedlegg_ROS_ferdig utgave_IA (Vedlegg)
18/5472 020/18 Digitaliseringsstrategi Ullensvang kommune – ny behandling SakDok. Digitaliseringsstrategi Ullensvang kommune - ny behandling (Hoveddokument) , Digitaliseringsstrategi Ullensvang kommune (Vedlegg) , Fellestenester NUK Digitaliseringsstrategi (Vedlegg) , Helse og sosial NUK Digitaliseringsstrategi (Vedlegg) , Høyringsinnspel frå Jondal kommune (Vedlegg) , NUK - Felles Digitaliseringskomponentar og retningslinjer (Vedlegg) , Oppvekst NUK Digitaliseringsstrategi (Vedlegg) , Teknisk NUK Digitaliseringsstrategi (Vedlegg)
18/6047 021/18 Eigedomsskatt i Ullensvang kommune – val av utskrivingsalternativ SakDok.  Eigedomsskatt i Ullensvang kommune - val av utskrivingsalternativ (Hoveddokument)
18/6053 022/18 Kyrkeleg fellesnemnd – søknad om midlar til kurs for prosjektleiar SakDok. Kyrkeleg fellesnemnd – søknad om midlar til kurs for prosjektleiar (Hoveddokument) , Kyrkeleg fellesnemnd – søknad om midlar til kurs for prosjektleiar (Vedlegg)

 

Medlemmer

Politiker Parti Medlemstype E-Post
Haug, Roald Aga Arbeiderpartiet Utvalgleder roald.aga.haug@politikkodda.no
Borge Solfrid Senterpartiet Nestleder solfrid.borge@ullensvang.herad.no
Jondahl, Linda Haugland Arbeiderpartiet Medlem linda.haugland.jondahl@politikkodda.no
Vikne, Johnny Arbeiderpartiet Medlem johnny.vikne@politikkodda.no
Børve, Therese Kolltveit Arbeiderpartiet Medlem Therese.K.Boerve@politikkodda.no
Velure, Amund Arbeiderpartiet Medlem amund.velure@ullensvang.herad.no
Hammer Olav Magnus Arbeiderpartiet Medlem olavmhammer@gmail.com
Brattabø Elin Eide Høyre Medlem elin.eide@hotmail.com
Bleie Terje S. Høyre Medlem terje.bleie@ullensvang.herad.no
Bolstad, Erlend Nævdal Høyre Medlem erlend.naevdal.bolstad@politikkodda.no
Kråkevik, Anna Maria Høyre Medlem Anna.Maria.Kraakevik@politikkodda.no
Backer-Owe, Marit Kristlig Folkeparti Medlem Marit.Backer-Owe@politikkodda.no
Dalseth Reidun Haugen Kristlig Folkeparti Medlem reidunhd@psmail.net
Kollbotn, Terje Rødt Medlem terje.kollbotn@politikkodda.no
Larsgard Jon Senterpartiet Medlem jon.larsgard@jondal.kommune.no
Hus Olav B. Senterpartiet Medlem olavhus@kinsarvik.net
Espe Hildegunn Senterpartiet Medlem hildegunn.espe@ullensvang.herad.no
Grønsnes Kåre Olav Sosialistisk Venstreparti Medlem kare.olav.gronsnes@ullensvang.herad.no
Buer, Anne Marit Venstre Medlem anne.marit.buer@politikkodda.no