Ordførarane opprettar fellesnemnd

Det skal leggast fram sak for kommunestyra om å oppretta ei mellombels fellesnemnd. – Vi har sett for oss ei fordeling der Jondal har fire representantar, Ullensvang seks og Odda …

Velkomen!

Denne nettstaden er oppretta for å legge ut informasjon om den nye kommunen i Hardanger, Ullensvang kommune.