Sakskart til kommunestyremøte

Grunna ei oppdatering av saks-/møtebehandlingssystemet har det oppstått ein feil som medfører at vi ikkje får danna sakskart i møteportalen. Det blir jobba med dette og sakskart vil snart blir tilgjengeleg …

Utstilling i Nærbutikken på Grimo

Elevane som går på visuell kunst i Ullensvang musikkskule stiller ut nokre av arbeida sine i Nærbutikken på Grimo. Utstillinga opnar torsdag 13. juni kl. 17:00. Musikalske innslag ved Anna …

Kommunereforma

Regjeringa vil styrkje lokaldemokratiet og gjennomfører ei kommunereform. Målet er større, meir robuste kommunar med meir makt og mynde. Som del av den nasjonale kommunereforma vedtok kommunane Jondal, Odda og …

KOSTRA – analyse

KOSTRA-analyse av kommuner og herad som skal inngå i nye Ullensvang kommune KOSTRA-publisering pr 15. juni 2017   Denne rapporten tar for seg ressursbruken i Odda og Jondal kommuner og …