Innkalling til fellesnemnda, 30.5.2017

innkalling fellesnemnda til 30 mai 2017

Ordførarane opprettar fellesnemnd

Det skal leggast fram sak for kommunestyra om å oppretta ei mellombels fellesnemnd. – Vi har sett for oss ei fordeling der Jondal har fire representantar, Ullensvang seks og Odda ni, opplyser Aga Haug og legg til at han har avklart fordelinga i nemnda i møte med gruppeleiarane i Odda. Les heile artikkelen i Hardanger […]

Velkomen!

Denne nettstaden er oppretta for å legge ut informasjon om den nye kommunen i Hardanger, Ullensvang kommune.