100% prosjektstilling – Jobbsjansen

100% prosjektstilling jobbsjansen dd-31.05.2020 med mulighet for inntil 2 års forlenging Ullensvang herad starta prosjekt knytt til jobbsjansen i 2019. Satsingen vert vidareført inn i Nye Ullensvang kommune. Prosjektet retter …

80% stilling som flyktningkonsulent

Ullensvang kommune har ledig 80% stilling som flyktningkonsulent Arbeidsoppgåver: Sakshandsaming etter kommunale retningslinjer for flyktningarbeid og Lov om introduksjonsordning Praktisk og tett oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet og eventuell oppfølging …