Samfunnsplanleggjar

For å styrkje utviklinga av den nye kommunen ynskjer me å tilsetja ein drivande og engasjert samfunnsplanleggjar i 100% fast stilling. Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: Arbeidsoppgåvene vil vere knytt opp til …

100% stilling som controller

Søk på stilling Saksnr.19/647-20190086492019008649 Dokument – Controller 100% stilling som controller Denne stillinga er nyoppretta i Odda kommune, men vil frå og med 01.01.2020 vera ein del av Økonomiavdelinga i …

Verksemdsleiar renovasjon

Søk på stilling Saksnr.19/653-20190087002019008700 Dokument – Verksemdsleiar renovasjon 100% verksemdsleiar renovasjon Vi har ledig ein spennande og utfordrande stilling som verksemdsleiar i Ullensvang kommune. No søkjer vi ein drivande og …