Innkalling til møte i fellesnemnda 22.06.2017

Her finn du innkallinga som PDF: Fellesnemnda 2017-06-22 innkalling

Referat frå møte i fellesnemnda 30.05.2017

Her finn du referatet frå møtet: Fellesnemnda 2017-05-30 ref

Innkalling til fellesnemnda, 30.5.2017

innkalling fellesnemnda til 30 mai 2017

Referat frå møte i førebuande fellesnemnd 26.04.2017

Tid: tysdag 26.04.20.17, kl. 16.45 Stad: Scandic Airport Hotel Flesland Referat frå møte i førebels fellesnemnd    

Møtereferat: Kommunesamanslåing, felles møte ordførarar og rådmenn, 26.01,2017.

Referat frå møte 26.01.2017

Arbeidsgjevaransvar ved kommunesamanslåing

Nærare 600 deltakarar frå 80 kommunar med gjensidig vedtak om kommunesamanslåing, samla  på Værnes og Gardermoen for å arbeida med arbeidsrettslige spørsmål og gode medverknadsprosessar. Les om seminaret hos KS

KS-advokat presentasjon for leiarar og tillitsvalde i dei tre kommunane 14.2.17.

Last ned presentasjon (PowerPoint)

Stor interesse for oppstartseminar

Over 60 kommuner med gjensidige vedtak om sammenslåing samlet seg til oppstartseminar over to dager på Gardermoen. Les omtale av seminaret hos KS.