Møteprotokoll: Partsamansett utval Ullensvang kommune 05.12.17

Møteprotokoll for Partsamansett utval Ullensvang kommuen 05.12.17: Protokoll PSU 05.12.2017    

Innkalling til møte i Fellesnemnda

Fellesnemnda Ullensvang kommune skal ha møte 06.12.17 i kommunehuset i Jondal. Saksliste for møte finn du her.

Innkalling til møte i PSU

Innkalling til møte i PSU (partsamansett utval) 05.12.17 i kommunehuset i Jondal. Saksliste for møte finn du her.

“Styringsdokument og prosjektplan” handsama i Fellesnemnda

Jondal, Odda og Ullensvang utgjer ein felles bu- og arbeidsregion og har samarbeid på fleire område over mange år. Som del av den nasjonale kommunereforma vedtok kommunane i 2016 å slå seg saman frå 1.1.2020. Den nye kommunen skal heita Ullensvang kommune og kommunesenteret skal vera i Odda.   Til grunn for samanslåingsvedtaket ligg intensjonsavtala […]

Møteprotokoll: Partsamansett utval Ullensvang kommune 07.11.17

Møteprotokoll for Partsamansett utval Ullensvang kommune 07.11.17:   Protokoll PSU 07.11.2017

Samling og møte for fellesnemnda for Jondal, Ullensvang og Odda, Norheimsund 16. og 17.11.2017

Her finn du innkallinga til møtet: Innkalling FN 17.11.2017

Innkallingar og referat frå Fellesnemnda og PSU

Fellesnemnda https://www.odda.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2017-10-08T08:30:08.780625&utvalg=74&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=64& PSU https://www.odda.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2017-10-08T08:25:00.64&utvalg=75&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=64&

Møte i PSU 7.11.2017 kl 12.00, på heradshuset i Kinsarvik.

Her finn du innkalllinga til møtet. Innkalling PSU 07.11.2017

Leiarsamling 9. november.

Desse dokumenta er nyttige å gjera seg kjende med til samlinga: Underskriven-Intensjonsavtale-for-samanslåing-av-Odda-kommune-Jondal-kommune-og-Ullensvang-herad Vedlegg til sak 020_Ullensvang kommune – Styringsdokument og plan versjon 3

Protokoll for møtet i Fellesnemnda 18.10.2017

Her finn du protokollen frå møtet den 18.10.2017: Protokoll FN 18.10.2017