Møteprotokoll: Partsamansett utval Ullensvang kommune 07.11.17

Møteprotokoll for Partsamansett utval Ullensvang kommune 07.11.17:   Protokoll PSU 07.11.2017

Samling og møte for fellesnemnda for Jondal, Ullensvang og Odda, Norheimsund 16. og 17.11.2017

Her finn du innkallinga til møtet: Innkalling FN 17.11.2017

Innkallingar og referat frå Fellesnemnda og PSU

Fellesnemnda https://www.odda.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2017-10-08T08:30:08.780625&utvalg=74&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=64& PSU https://www.odda.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2017-10-08T08:25:00.64&utvalg=75&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=64&

Møte i PSU 7.11.2017 kl 12.00, på heradshuset i Kinsarvik.

Her finn du innkalllinga til møtet. Innkalling PSU 07.11.2017

Leiarsamling 9. november.

Desse dokumenta er nyttige å gjera seg kjende med til samlinga: Underskriven-Intensjonsavtale-for-samanslåing-av-Odda-kommune-Jondal-kommune-og-Ullensvang-herad Vedlegg til sak 020_Ullensvang kommune – Styringsdokument og plan versjon 3

Protokoll for møtet i Fellesnemnda 18.10.2017

Her finn du protokollen frå møtet den 18.10.2017: Protokoll FN 18.10.2017

Møtebok partssamansett utval 10.10.2017

Her finn du protokoll for møtet: Møteprotokoll Partsamansett utval for Ullensvang kommune L661296

Innkalling til møte i fellesnemnda 18.10.2017

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017 – 2019 MØTEINNKALLING: Dato: 18.10.2017 Kl. : 09:00 Stad : Rådhuset Ullensvang herad Dokumenta til møtet finn du her: Sakskart Fellesnemnda Ullensvang kommune 18.10.2017

Møtebøker frå heradsstyre- og kommunestyremøta 28.8.2017

Her finn du referata frå heradsstyremøta i Odda 28. august 2017: Odda: Utskrift av sak i Odda kommunestyre kommunesamanslåing med Ullensvang og Jondal (PDF) Ullensvang: Ullensvang heradsstyre 2017-08-28 ref (PDF) Jondal: møtebok for dei aktuelle sakene finn de her. (lenkje)

INNKALLING til PSU (Partssamansett utval)

Her finn du innkallinga til møte i Partssamansett utval 10.10.2017. PSU 10.10.2017