Ordførarane opprettar fellesnemnd

Det skal leggast fram sak for kommunestyra om å oppretta ei mellombels fellesnemnd. – Vi har sett for oss ei fordeling der Jondal har fire representantar, Ullensvang seks og Odda ni, opplyser Aga Haug og legg til at han har avklart fordelinga i nemnda i møte med gruppeleiarane i Odda. Les heile artikkelen i Hardanger […]

Kontaktinformasjon for Jondal.

Kontaktinformasjon for Odda.

Kontaktinformasjon for Ullensvang.

Intensjonsavtalen mellom Odda, Jondal og Ullensvang.

Underskriven Intensjonsavtale for samanslåing av Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad

Velkomen!

Denne nettstaden er oppretta for å legge ut informasjon om den nye kommunen i Hardanger, Ullensvang kommune.