Underteikna intensjonsavtale

finn du her: Underskriven-Intensjonsavtale-for-samanslåing-av-Odda-kommune-Jondal-kommune-og-Ullensvang-herad

Styringsdokument og prosjektplan – versjon 3

finn du her: Vedlegg til sak 020_Ullensvang kommune – Styringsdokument og plan versjon 3

Samling og møte for fellesnemnda for Jondal, Ullensvang og Odda, Norheimsund 16. og 17.11.2017

Her finn du innkallinga til møtet: Innkalling FN 17.11.2017

Medlemene i Fellesnemnda og PSU

Fellesnemnda https://www.odda.kommune.no/innsyn.aspx?response=utvalg&utvalg_selected=74&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=64& PSU https://www.odda.kommune.no/innsyn.aspx?response=utvalg&utvalg_selected=75&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=64&

Innkallingar og referat frå Fellesnemnda og PSU

Fellesnemnda https://www.odda.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2017-10-08T08:30:08.780625&utvalg=74&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=64& PSU https://www.odda.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2017-10-08T08:25:00.64&utvalg=75&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=64&

Møte i PSU 7.11.2017 kl 12.00, på heradshuset i Kinsarvik.

Her finn du innkalllinga til møtet. Innkalling PSU 07.11.2017

Leiarsamling 9. november.

Desse dokumenta er nyttige å gjera seg kjende med til samlinga: Underskriven-Intensjonsavtale-for-samanslåing-av-Odda-kommune-Jondal-kommune-og-Ullensvang-herad Vedlegg til sak 020_Ullensvang kommune – Styringsdokument og plan versjon 3

Protokoll for møtet i Fellesnemnda 18.10.2017

Her finn du protokollen frå møtet den 18.10.2017: Protokoll FN 18.10.2017

Har du faktura til samanslåingsprosjektet?

Ullensvang herad fører rekneskapen for kommunesamanslåinga. Faktura skal difor sendast til Ullensvang herad   Org.nr: 964 967 903 Fakturaadresse: Ullensvang herad Fakturamottak Sandvikevegen 11 5780 Kinsarvik Alle faktura som gjeld kommunesamanslåinga skal merkast med 1100 Me ynskjer at leverandørane sender elektronisk faktura på EHF-format

Møtebok partssamansett utval 10.10.2017

Her finn du protokoll for møtet: Møteprotokoll Partsamansett utval for Ullensvang kommune L661296