Varsel: Mykje regn og jordskredfare

Varselet gjelder frå torsdag morgon 05.12.19, og fram til fredag kveld 06.12.19.

Nivå

  • Gult nivå – moderat fare
  • Oransje nivå – stor fare
  • Rødt nivå – ekstrem fare

Mykje regn

Gult nivå: Gjelder for Vindafjord, Ryfylke, Etne, Kvinnherad, Hardanger og Voss

Frå torsdag føremiddag og til seint torsdag kveld er det venta lokalt 50 – 70 mm/12t.

Anbefaling
Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Jordskredfare

Gult nivå: Gjelder for deler av Vestlandet

Det ventes stedvis opp mot 50-70 mm nedbør torsdag formiddag til fredag formiddag, som regn under ca. 800-1000 moh. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt for jordskred og flomskred. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Varselet ligger i nedre del av gult nivå. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Les mer på NVE sine sider