Ledige stillingar som miljøarbeidarar ved flyktningtenesta

 • 70% fast stilling som miljøarbeidar
 • 40% vikariat miljøarbeidar 01.01.2020-31.12.2020 med mogelegheit for forlenging
 • 100% engasjement miljøarbeidar i perioden 01.01.2020-31.12.2020. Stillinga er knytt til forsterka oppfølgingstiltak.

Arbeidsoppgåver:

 • Busetjing og oppfølging av nyankomne flyktningar
 • Praktisk oppfølging mellom knytt til mellom anna bustad, helse og familieliv
 • Tett samarbeid med andre kommunale tenester og eksterne samarbeidspartar
 • Andre oppgåver kan verta lagt til stillingane

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høgskuleutdanning eller relevant fagutdanning.

Kravet til utdanning kan fråvikast dersom søkjaren kan visa til gode kvalifikasjonar og praksis

 • Relevant brukarretta arbeidserfaring, gjerne frå fleirkulturelt arbeid, vil bli vektlagt
 • God samfunnskunnskap, erfaring frå arbeidsliv og lokal kunnskap
 • Gode IKT kunnskapar.
 • Positivt menneskesyn og toleranse for menneske med ulik ståstad og kultur
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Minimum førarkort klasse b
 • Det er en fordel om du har kjennskap til fagsystemer som Visma Unique Flyktning, og språkkompetanse innanfor Swahili eller Sudan/ Juba arabisk

Det er krav om politiattest fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukarar og pasientar, – i henhold til lovheimel som gjeld for stillingen.

Me søkjer deg som:

 • Kan arbeide systematisk og sjølvstendig
 • Er god til å samarbeide med både interne og eksterne samarbeidspartar
 • Er fleksibel og engasjert
 • Tåler frustrasjoner
 • Kan setja deg inn i komplekse problemstillinger
 • For miljøarbeidarstilling knytt til forsterka oppfylging ynskjer me søkjarar som har erfaring frå arbeid med born.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Me tilbyr:

 • Utfordrande, spanande og varierte arbeidsoppgåver
 • Godt fagmiljø med trivelige kollegaer.

Løn etter avtale.

Ullensvang kommune har gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Tenesteleiar for Nav og flyktningtenesta Ingvild Sperrevik, mob: 97 09 87 64 eller e-post: ingvild.sperrevik@ullensvang.kommune.no

Søknadsfrist: 08.12.2019

Søknad merka St.nr. 19/904 sender du her.