80% stilling som flyktningkonsulent

Ullensvang kommune har ledig 80% stilling som flyktningkonsulent

Arbeidsoppgåver:

 • Sakshandsaming etter kommunale retningslinjer for flyktningarbeid og Lov om introduksjonsordning
 • Praktisk og tett oppfølging av deltakere i introduksjonsprogrammet og eventuell oppfølging av deira familiar
 • Arbeid med søknader om tilskuddsordninger fra IMDi
 • Tett samarbeid med andre kommunale tjenester og eksterne samarbeidspartar

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3 års relevant utdanning på høgskulenivå
 • Erfaring fra arbeid med flyktningar i kommunal sektor.
 • Kjennskap til Introduksjonsloven.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne

Det er ein fordel om du har førarkort, og kjennskap til fagsystem som Visma Unique Flyktning og og at du har tverrkulturell kompetanse.

Det er krav om politiattest frå personar som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukarar og pasientar, – i henhold til lovheimel som gjeld for stillingen.

Me søkjer deg som:

 • Kan arbeide systematisk og sjølvstendig
 • er god til å samarbeide med både interne og eksterne samarbeidspartar
 • er fleksibel og engasjert
 • tåler frustrasjoner
 • kan setja deg inn i komplekse problemstillingar

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Me tilbyr:

 • Utfordrande, spanande og varierte arbeidsoppgåver
 • Godt fagmiljø med trivelige kollegaer.
 • Løn etter avtale.

Ullensvang kommune har gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktinformasjon

Tenesteleiar for Nav og flyktningtenesta Ingvild Sperrevik, telefon 97 09 87 64

Epost: ingvild.sperrevik@ullensvang.kommune.no

Søknadsfrist: 08.12.2019

Søknad merka St.nr. 19/904 sender du her.