100% prosjektstilling knytt til utvikling av kommunale integreringstiltak

100% prosjektstilling TUKI dd – 31.05.2020, med mulighet for inntil 2 års forlenging.

Ullensvang herad starta prosjekt knytt til utvikling av kommunale integreringstiltak. Satsinga vert vidareført inn i Nye Ullensvang kommune. Prosjektet retter seg mot kvinner med innvandrerbakgrunn. Målet med prosjektet er tilbakeføring til eller hjelp til oppstart i ordinært arbeid. Det betyr at prosjektarbeider gir tett individuell oppfølging retta inn mot arbeid i samarbeid med arbeidsgjevarar og tiltaksarrangørar.

Prosjektet vert koordinert av flyktningtenesta, og har eit tett samarbeid med vaksenopplæringa

Arbeidsoppgaver

 • Hjelpe brukarar i målgruppa ut i arbeid gjennom identifisering av deira interesser, styrker og kompetanse
 • Metodisk oppfølging av brukarar
 • Individuell jobbstøtte
 • Tett samarbeid med arbeidsgjevarar og samarbeidspartar
 • Rapportering og deltaking på samlingar i regi av IMDI etter nærare avtale med leiar

Kvalifikasjoner

 • Høgskule eller universitetsutdanning innen helse/sosial/ pedagogikk/samfunnsfag.
 • Omfattende kunnskap om arbeidsmarknaden,og marknadsarbeid.
 • Erfaring frå arbeid med personar med fleirkulturell bakgrunn og kvalifisering
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Førarkort minimum klasse b
 • Utenlandsk utdanning må vera NOKUT godkjent
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner og god kompetanse på relasjonsbygging.
 • Interesse og engasjement for fagfeltet
 • God på teamarbeid, men også kunne arbeide sjølvstendig.
 • Fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Et stort og variert fagmiljø
 • Interessante og varierte arbeidsoppgåver
 • Spennande og engasjerte samarbeidspartnere
 • 37.5 timers veke med fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjonar
 • Prosjektstillingen har varighet ut mai 2020, med mogelegheit for forlengelse ut prosjektperioden

Kontaktinformasjon

Tenesteleiar Nav og flyktningtenesta Ingvild Sperrevik tlf 97 09 87 64

Epost: ingvild.sperrevik@ullensvang.kommune.no

Søknadsfrist 08.12.2019

Søknad merka St.nr. 19/904 sender du her.