Barnehagelærar eller tilsvarande, med spesialpedagogikk 90-100% fast stilling ved Veisane barnehage

Søk på stillinga

Saksnr.

 • 19/1161-2019016993
 • 2019016993

Barnehagelærar eller tilsvarande, med spesialpedagogikk 90-100% fast stilling ved Veisane barnehage

Hovudarbeidsoppgåver for stillinga:

 • barna sin trivsel og utvikling
 • pedagogisk utvikling i barnehagen
 • planlegging, dokumentasjon, vurdering, tilrettelegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet
 • god fordeling av arbeidsoppgåver
 • godt samarbeid med foreldra
 • godt samarbeid med ulike instansar
 • at barnehagen er ein lærande organisasjon

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Utdanning: Barnehagelærarutdaning eller tilsvarande, og spesialpedagogikk
 • Erfaring er ynskjeleg
 • Evne til å jobba målretta og systematisk
 • Norskkunnskapar tilsvarande nivå A2 i skriftleg framstilling og nivå B1 i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon
 • Krav om politiattest ikkje eldre enn 3 mnd
 • Godkjent tuberkulinstatus

Lønsvilkår:

Etter hovudtariffavtalen

Opplysningar om stillinga får du hjå Marianne Meling , tlf.: 469 66 557 eller e-postadresse: marianne.meling@ullensvang.kommune.no

Søk på stilling

Søknadsfrist: 11.12.19