35 % stilling som Brukarstyrt personleg assistent

Søk på stilling

Saksnr.

 • 19/1154-2019016852
 • 2019016852

Brukarstyrt personleg assistent – 35 % stilling

Dame 35, gift med to barn søkjer brukarstyrt personleg assistent.

 • Sit i rullestol.
 • Stillinga er om lag 35 prosent – frå 1 mars 2020
 • 6,5 timar to gonger i veka med molegheiter for meir.
 • Må ha førarkort
 • Erfaring frå helsesektoren er ein fordel, men ingen krav til utdanning.
 • Grunna arbeidets art oppmodar ein kvinner til å søkje.
 • Arbeidet er variert
 • Ein del huslege oppgåver og bilkøyring
 • Treng hjelp i kvardagen
 • Arbeidsstad Kinsarvik

Løn:

Etter hovudtariffavtalen

Opplysningar om stillinga får ein av Eva C.Opedal, 911 59 656 eller tlf.: 476 20708

Søk på stilling

Søknadsfrist: 11.12.19