Odda barneskole har ledige vikariat frå 01.01.20 til 31.07.20.

Søk på stilling

Saksnr.

  • 19/1155-2019016875
  • 2019016875

Odda barneskole har ledige vikariat frå 01.01.20 til 31.07.20.

Hovudarbeidsoppgåver for stillingane:

  • Stillingane er faglærerstillingar i ulike fag og kan innebera spesialundervisning

Kvalifikasjonar:

  • Godkjend pedagogisk utdanning.
  • Godkjend politiattest og tuberkulinstatus

Lønsvilkår:

  • Etter hovudtariffavtalen

Spørsmål til stillinga kan rettast til verksemdsleiar Nina Førde, mobil 975 58 455 eller e- post nina.forde@ullensvang.kommune.no

Søk på stilling

Søknadsfrist: 11.12.19