100 % fast stilling som fagarbeidar ved sektor Teknikk og Miljø, verksemd Byggdrift avd. Jondal

Saksnr.

 • 19/1150-2019016805
 • 2019016805 

Det er ledig 100 % fast stilling som fagarbeidar for snarleg tiltreding ved sektor Teknikk og Miljø, verksemd Byggdrift avd. Jondal

Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: 

 • Drift og vedlikehald av bygningar og anlegg 
 • Drift og vedlikehald av Jondal symjehall og fjernvarmeanlegg 

Kvalifikasjonar for stillinga: 

 • Me søkjer etter ein allsidig person med erfaring/kjennskap til driftsstyring og vedlikehald av anlegg og bygningar. 
 • Det er ynskjeleg med relevant fagutdanning og førarkort klasse B. 
 • Allsidig arbeidserfaring innanfor fagområda kan kompensera for fagutdanning. 
 • Det er viktig at du kan samarbeide godt med andre, men at du og kan arbeide målretta, løysningsorientert og sjølvstendig 
 • Me sett og pris på om du har godt humør og humor. 

Lønsvilkår: Etter hovedtariffavtalen 

Ullensvang kommune kan tilby: 

 • Interessante arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter 
 • Gode pensjons- og forsikringsordning 

For nærmere opplysninger om stilling kan en få ved henvendelse til: 

Verksemdsleiar Byggdrift: Tore Hamre, tlf: 456 01 794 e-post: tore.hamre@ullensvang.kommune.no

Verksemdsleiar Eigedom og Miljø: Per Gunnar Hammer, tlf: 907 16 037, e-post: per-gunnar.hammer@ullensvang.kommune.no 

Søk på stilling 

Søknadsfrist: 11.12.19